Journey to Unmask the Secret of New Dove | Id-Idea

Previous Next 1 of 3

Journey to Unmask the Secret of New Dove

Client: Unilever Thai Trading
Product: Dove Samaon Press Trip
Theme: ลดผมขาดหลุดร่วง ดูแลลึกถึงโคนผม
Concept & Idea: เผยความมั่นใจในผมแข็งแรงจากราก บอกลาความลับที่ไม่ต้องปกปิดอีกต่อไป ณ เมืองแห่งหน้ากาก เมืองแห่งความลับ เวนิช อิตาลี
Hi-light: ท้าพิสูจน์ความแข็งแรงไม่ขาดหลุดร่วงจากโคน ด้วยแก้วมูราโน และคอนเฟิร์มผมไม่ขาดร่วงแม้เต้นสะบัดผมจากแชมป์ลีลาศ วราภา ชุมพล
รูปแบบงาน: Press Trip

Close