โลกแห่งจินตนาการสีสันไร้สาร | Id-Idea

Previous Next 1 of 3

โลกแห่งจินตนาการสีสันไร้สาร

Client: TNCC
Product: ขนมเยลลี่ The Natural Confectionary Co.
Theme: โลกแห่งจินตนาการสีสันไร้สาร
Concept & Idea: สร้างโลกแห่งจินตนาการมีสีสันจากจุดเด่นของสินค้าคือเป็นขนมที่ใช้สีปลอดสารพิษ ไม่เป็นอันตรายกับเด็ก พร้อมเต็มเติมจินตนาการ
Hi-light: เปิดโลกแห่งจินตนาการ โดยนำเอาดาราแม่ลูกชื่อดังมาร่วมสร้างงานศิลปะพร้อมปันแนวคิดในการเลี้ยงลูกโดยเฉพาะการเลือกขนมให้ลูก
รูปแบบงาน: Launch Event

Close